image banner
Đăng nhập
Triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đối với Giáo dục thường xuyên

Chủ động, linh hoạt, cơ bản đạt mục tiêu kế hoạch năm học

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023, Vụ trưởng Vụ GDTX Hoàng Đức Minh cho biết: Năm học 2021-2022, toàn ngành Giáo dục tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép, với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ năm học.

Quang cảnh Hội nghị

Theo đó, quy mô và mạng lưới các cơ sở GDTX tại các địa phương về cơ bản được duy trì ổn định trong năm học qua. Nhiều trung tâm đã bắt đầu thực hiện việc đa dạng hóa các chương trình GDTX, khắc phục những khó khăn nhất định sau đại dịch COVID-19. Một số địa phương đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh để đầu tư xây dựng các phòng học mới khang trang, trang bị phòng máy tính, phòng học ngoại ngữ cho các trung tâm...

Để chuẩn bị cho năm học 2022-2023, thực hiện chương trình GDTX cấp THPT mới, Bộ GDĐT đã chủ động tập huấn cốt cát cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các địa phương, xây dựng các nội dung tập huấn đồng thời tổ chức tập huấn chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn định kỳ cho cán bộ quản lý, giáo viên tại các trung tâm GDTX, trung tâm GDNN-GDTX trong quá trình triển khai thực hiện chương trình.

Mặc dù năm học 2021-2022, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng ngành GDTX cố gắng đồng hành và đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp phù hợp để giúp các học viên GDTX tham gia học tập, hoàn thành chương trình giáo dục năm học 2021-2022. Duy trì hoạt động dạy và học đảm bảo đủ thời lượng, kiến thức, kỹ năng cho học viên để hoàn thành chương trình năm học và đảm bảo yêu cầu của công tác phòng chống dịch bệnh.

Các địa phương đều bố trí giáo viên có kinh nghiệm để dạy học lớp 12, các kỳ thi học kỳ I, II đều do Sở GDĐT tổ chức thi chung để đánh giá chất lượng học viên. Từ đó, có những biện pháp ôn tập cho phù hợp với trình độ nhận thức học viên, đảm bảo những học viên này có đủ trình độ, điều kiện để dự thi tốt nghiệp THPT. Theo đó 93,32 % học viên học chương trình GDTX trên toàn quốc đỗ tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại như nhiều trung tâm GDTX, GDNN-GDTX chưa năng động, chủ động trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn ở các trung tâm GDNN-GDTX hiệu quả chưa cao; công tác bồi dưỡng thường xuyên một số đơn vị triển khai còn chậm so với yêu cầu.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân tham gia học tập

8 nhiệm vụ trọng tâm đặt ra với GDTX trong năm học mới gồm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch Covid-19 bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng; tiếp tục thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về học tập thường xuyên, học suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả Chương trình xóa mù chữ và thực hiện nghiêm túc việc đánh giá học viên học Chương trình xóa mù chữ; đổi mới công tác quản lý đối với các cơ sở GDTX.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại Hội nghị

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đa dạng hóa các chương trình giáo dục trong các cơ sở GDTX; đối với Chương trình GDTX cấp THCS và THPT, tiếp tục đổi mới và thực hiện các phương pháp dạy học và hình thức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.

Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cộng tác viên trong các cơ sở GDTX.

Tiếp tục củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở GDTX trên tinh thần thiết thực, hiệu quả; quan tâm khuyến khích hệ thống cơ sở GDTX ngoài công lập phục hồi, hoạt động ổn định sau thiên tai, dịch bệnh; chú trọng tăng cường CSVC đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo đối với các cơ sở GDTX; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đảm bảo chất lượng các chương trình GDTX.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức cho người dân và toàn xã hội về lợi ích, vai trò và tầm quan trọng của học tập thường xuyên, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên GDTX trong một năm học nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời biểu dương các đơn vị chủ động ứng phó với đại dịch Covid-19, chủ động đổi mới các hình thức dạy học sáng tạo, linh hoạt. Thứ trưởng lưu ý, mục tiêu năm học 2022-2023 phải an toàn về dịch; cần quan tâm và đầu tư cho thực hiện chương trình GDTX mới cấp THPT với lớp 10 và THCS với lớp 7.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị cần quán triệt sâu sắc chủ trương đổi mới chương trình GDTX theo chương trình GDPT 2018. Quan trọng nhất trong quá trình triển khai thực hiện chương trình là thay đổi về phương pháp giảng dạy và đổi mới cách đánh giá, kiểm tra.

Khẳng định mọi cơ quan phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân tham gia học tập, Thứ trưởng lưu ý về việc thực hiện chương trình xây dựng xã hội học tập, xoá mù chữ, xây dựng trung tâm tin học, ngoại ngữ; về tầm quan trọng của nâng cao chất lượng nhà giáo, trong đó để đạt hiệu quả công việc phải đảm bảo cả ba điều kiện: Biết và có năng lực dạy học, có điều kiện để tổ chức dạy học và có động lực để dạy học.

Về xã hội hoá và huy động các nguồn lực, Thứ trưởng lưu ý phải biết biến tất cả các nguồn lực này thành chất lượng giáo dục để nhân dân tin và gửi gắm con em mình, do đó cần công khai, minh bạch. Đặc biệt, phải quan tâm đến đổi mới công tác quản lý, theo nguyên tắc: Quản lý chặt chẽ về pháp lý; đổi mới sáng tạo; dân chủ; tự chủ và tự chịu trách nhiệm.

Trung tâm Truyền thông giáo dục